BỒN TẮM QN – K3312

7.300.000

Kích thước: 170 x 80 cm