BỒN TẮM QN – KLY1315

11.200.000

Hàng nhập khẩu

Kích thước: 170 x 87 cm