CHẮN RÁC QN – HS – D130 01N – TT

310.000

Kích thước: 10 x 10 cm