ĐÈN TRẦN QN – 1658/10

14.600.000

Kích thước: 95 x 95 x 25 cm