KỆ ĐẦU GIƯỜNG QN – BS01

900.000

Kích thước: 0.4 x 0.45 x 0.5 m