TỦ QUẦN ÁO QN – W23

8.000.000

Kích thước: 2.2 x 2.4 m