VẢI ỐP TƯỜNG QN – 250 – 2

700.000

Đơn vị tính: m2